Vårmøte om korn

Publisert: 02.04.2024

Kornprosjektet i Telemark er et tre-årig prosjekt hvor formålet er å styrke korn- og proteinvekstdyrkinga i fylket gjennom en kombinasjon av økt areal og større avlinger pr. daa. Prosjektet gjennomfører en rekke aktiviteter for å nå målet.

Kornprosjektet har gleden av å invitere til åpent vårmøte om korn på Nome vgs. avd. Søve, torsdag 11.april kl. 18:00. Møtet vil ha ei maksimal ramme på tre timer.

Vårmøtet gjennomføres i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Østlandet, Felleskjøpet Agri og Vestfoldmøllene. Vi byr på følgende interessante program:

NLR Østlandet:
En ny vekstsesong nærmer seg. Hvordan møter vi den på best mulig måte? De vil i sin innledning komme innom flere relevante temaer for kommende sesong. Stikkord er: hønsehirse, fangvekster, dyrking av mathvete og vurdering av næringstilgangen fra jorda.

Felleskjøpet Agri:
Et lite tilbakeblikk på sesongen 2023, men først og fremst aktuelle råd for sesongen 2024 og hva Felleskjøpet kan by på for sesongen.

Vestfoldmøllene AS:
Litt om Vestfoldmøllene og kornåret 2023. Råd for vekstsesongen 2024, samt aktuelle produkter fra Vesfoldmøllene/Norgesfôr

Det vil bli satt av god tid til spørsmål og kommentarer fra de som møter. Kaffe og enkel bevertning.

Vel møtt til en interessant og hyggelig kveld på Søve!