Vårgjødsling høstraps bestemmes nå – markvandring & webinar

Publisert: 16.11.2020

Har du høstraps, vårgjødslinga bestemmes nå ved innvintring. Hvor mye nitrogen plantene tar opp i høst og hvor godt plantene har utvikla seg bestemmer N-gjødslinga til våren. Vi samles til markvandring i høstraps kl 12.00 med etterfølgende webinar kl 18.30.

Påmelding til markvandring på grunn av koronasituasjonen: påmelding her.

Reiserute: Vi starter på Klopp (Ramnes) i høstrapsen til Bjørn Victor Folkvord, kjører videre og ser på høstrapsen hos Mari og Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg, Heianveien 231. Til slutt ser vi på høstrapsen til Knut Søyland og Lars Kr Rustan, og Frode Riis, Kileveien 175. Kjøreruta finner dere her: https://kart.gulesider.no/m/pwC0f 

Kl 18.30 Webinar – Presisjonsgjødsling – vi bruker resultater fra markvandringen:

  • Innledning ved Ingvild Evju, NLR Viken
  • Jan Eivind Kvam Andersen i Yara viser bruk av Atfarm for presisjonsgjødsling. 
  • NLR Viken viser tilsvarende med CropSat. 
  • Til slutt ser vi på resultater fra presisjonsgjødsling i timoteifrøeng i 2020 hvor N-tester ble benyttet i kombinasjon med CropSat. 

Click here to join the meeting 

Arrangementet støttes av klima- og miljømidler fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark