Ull levering

Publisert: 27.03.2023

Det blir ull levering torsdag 30. mars 2023 kl 1700-1900 på Nortura Tønsberg.

Vi oppfordrer til at du hjelper de foran deg i køen med å losse av sekker.

Med hilsen
styret Vestfold sau og geit