Tomtefeste og finansiering

Publisert: 19.12.2022

Pilar Regnskap i samarbeid med HBL Advokatfirma og Landkreditt ønsker velkommen til temakveld om dette 17. Januar kl. 18:00 – 21:00. Arrangementet er gratis.

Agenda:
Tomtefeste – praktiske problemstillinger v/ Andreas Hofstad Jensen og Thor Tidemann Bjønnes i HBL advokatfirma

  • Festeavgiften – grunneiers muligheter for å øke avgiften med mer enn bare KPI
  • Landbruksunntaket som hinder for innløsning av festetomt – grunneiers muligheter og fallgruver

Skatteforhold ved salg av gårdsbruk med festetomter v/ Kari Schiøtz og Charlotte H. Molland

Finansiering v/ Heidi Grøstad i Landkreditt Bank

  • Eiendom familieoverdragelser og fritt salg
  • Investeringer og bruksutbygging
  • Maskiner

Leasing av driftsmidler – fordeler og ulemper ved kjøp og egen finansiering v/ Barbro Stokke

Sted: Gjennestad Videregående Skole, Kantina, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke.
Påmelding: 
post@pilarregnskap.no senest 13. Januar.
Servering: Enkel servering.