Storfèkveld/Storfèkafè

Publisert: 27.11.2019

TINE og NORTURA inviterer til storfèkafè som storfèkveld på Revetal Gamle Stasjon 8. januar kl 19.30

Tema: Tilleggsytelser; hvordan få mest betalt for kalven og slaktet, og slakte- og melkekvalitet tilpasset kvotereduksjon. v/ Natalie Mørken, Rådgiver storfe Nortura og Ester Ryen Traen, TINE Bedriftsrådgiver
I