Storfèkafè

Publisert: 28.11.2019

TINE inviterer melkeprodusenter og storfekjøttprodusenter i Vestfold til

 Storfekafè på Skjeestua i Stokke

onsdag 12. februar kl. 10:30.

Kaffe fra kl. 10:00

Tema: Fôring, hold og feite dyr