Storfèdag

Publisert: 26.08.2021

Storfèdag hos Vibeke og Andreas Kvalevåg i Kvelde. Info om deires tankar rundt på- og ombygging til lausdrift. Prosessen frå tankar til ferdig mtp planløysning, økonomi, gardens ressursar, menneskeleg ressursar, fokus og interesseområder. Fagleg innslag frå Geno. Servering.