Stokke Bondelag inviterer til medlemsmøte på Borgen Mølle

Publisert: 27.01.2020

Velkommen til “Møllamøtet” med tema: <Hvordan smører du det fineste maskineriet på gården? >ved Ane Hjetland Holt og:< Landbruksmaskiner og traktor på landeveien> ved Espen Eikaas Syljuåsen. Vi serverer pizza mm. Velkommen!!

Hilsen styret i Stokke Bondelag