Soner for pollinerende insekter – hvordan lykkes på dyrka areal og finnes det alternative arealer utenfor dyrka mark?

Publisert: 05.07.2022

Bli med på markvandring på to gårder i Sandefjord for å se på ulike soner for pollinerende insekter. Vi skal også se på alternative arealer utenfor dyrka mark, og diskutere om og hvordan disse bør skjøttes for å bli blomsterrike.

Vi ser på hvilke planter som vokser i andre aktuelle kantsoner, og får med oss Karin Westrum som humleekspert. Everdien van Weeghel fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som jobber med Regionalt miljøprogram (RMP), blir også med.

Program

  • Ulike soner for pollinerende insekter hos Per Olav Hunskaar, Sandefjord, og andre kantsoner på eiendommen med mulighet/behov for skjøtsel, hvilke planter vokser på slike steder, erfaringsutveksling og diskusjon
  • Ulike soner for pollinerende insekter hos Reymond Himberg, Sandefjord, og andre kantsoner på eiendommen med mulighet/behov for skjøtsel, hvilke humler finner vi i sonene for pollinerende insekter, erfaringsutveksling og diskusjon

Enkel servering.

Dette er et åpent arrangement delfinansiert med midler fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.