Skype/telefonmøte: Siste nytt om korona for grøntprodusenter

Publisert: 12.05.2020

Vestfold Bondelag inviterer bondelagsmedlemmer i Vestfold og Telemark til Skypemøte torsdag 14. mai kl 20.00.

Restriksjonene som følger av koronasituasjonen rammer mange produsenter innenfor frukt, grønnsaker og bær.

Norges Bondelag jobber sammen med grøntnæringa for øvrig for å finne best mulig løsninger og sikkerhetsordninger for dere som produserer frukt, grønnsaker og bær i Vestfold og Telemark. På Bondelagets hjemmeside https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/  legges det fortløpende ut info, men vi ser nå behovet for å ha et møte.

Du melder deg på her og vil i forkant av møtet få tilsendt påloggingsinformasjon. For de som er usikre på om de har tid, så er det fullt mulig å delta via mobilen selv om du er på jordet eller i traktoren:)

Tema blir

 • Siste nytt fra Norges Bondelag og Vestfold Bondelag om
  • Arbeidskraftsituasjonen/3.landsborgere
  • Utvidet avlingsskadeerstatning hvis man ikke får høstet alt
  • Bondelagets krav om koronapakke for å dekke ekstraordinære kostnader på grunn av restriksjoner og andre direkte effekter av koronasituasjonen
  • Mattilsynets smittevernveileder for grøntsektoren
 • Mulighet for å komme med innspill og synspunkter
  • Erfaringer så langt og praktiske utfordringer som må jobbes videre med