Skadeinsekter i Grønnsaker – Tiltak?

Publisert: 08.12.2022

NLR Viken og Nibio inviterer til kursdag om skadeinsekter i grønnsaker torsdag 9. mars kl 09.00. Gjennestad vgs, Stokke (Møterom Nord)

Målet med dagen er:

– Å øke kunnskapen om viktige skadeinsekter i grønnsaker på friland
og vi bør få til en god erfaringsutveksling fra og med deltagerne!
– Hovedinsektene er bladlus, trips, løkflue, gulrotflua, kålmøll og nytteinsekter.

Fullt program (Påmelding nederst i program) her:
Skadeinsekter i Grønnsaker – Tiltak? | NLR Viken

Arrangører av dagskurset for bønder/rådgivere er NLR Viken og Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi). Kurset er delfinansiert av RK-midler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Deltagere fra andre fylker er hjertelig velkomne.