Set du pris på graset ditt?

Publisert: 25.11.2021

Har du ammeku, sau, mjølkeku eller geit, og bur i gamle Buskerud eller Telemark? Delta i prosjektet TELE-BU Grovfôrøkonomi 2021-2022!

Få individuell grovfôrøkonomi-gjennomgang i tillegg til erfaringsutveksling med regionsamling.

Gjennom prosjektet TELE-BU Grovfôrøkonomi 2021-2022 har mange gode krefter i «landbruksfamilien» gått ilag om å samle og formidle fagkunnskap og erfaringar om grovfôrproduksjon. Målsetjinga er at du skal bli kjent med grovfôrprisen på ditt bruk og finne tiltak for større avling og lågare grovfôrpris, produsert med lågt klimaavtrykk. Du får spesifikke innput om eigen produksjon samstundes som du deler erfaring og mottek kunnskap frå yrkesbrør og systrer, bygger nettverk og fagleg kompetanse.

For mer informasjon, kontakt Aslak Botten, 90 65 26 29  aslak.botten@nlr.no

Utfyllende opplysninger finnes på lenken:

Set du pris på graset ditt? | NLR Østafjells