Seniorkurs for bønder. FULLT!

Publisert: 24.01.2020

Seniorkurs for bønder- forberedelse til pensjonstilværelsen

Bondelaget inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

En eiendomsoverdragelse og eventuelt etterfølgende pensjonering byr på store og små utfordringer både juridisk, skattemessig og personlig. En har en mengde lovgivning å forholde seg til samtidig som eget liv og gårdens fremtidige liv etter overdragelsen skal planlegges for en best mulig løsning for alle parter. Å beholde vennskapet i familien er et viktig element i denne sammenhengen.

Jan Bangen fra Avd. Regnskap og juridisk service (RJS) i Norges Bondelag har utviklet, og skal holde kurset.

Gjennestad Gartnerskole onsdag 26. februar kl 10.00. Begrenset antall plasser.

Se vedlegg for invitasjon og påmelding.