Sandar Bondelag inviterer sine medlemmer til grillfest og sosialt samvær

Publisert: 12.02.2020

Fredag 12. juni:

Sandar Bondelag inviterer til grillfest og sosialt samvær.
Tidspunkt: kl. 18.00 Sted: Helga Bonden Lund, Helgerødveien 111