Samling for lokale tillitsvalgte i Vestfold Bondelag

Publisert: 13.08.2020

Vestfold  Bondelag inviterer til Skype-møte for sine lokale tillitsvalgte 21. september kl 19.00.

Dette erstatter den tradisjonelle lokallagssamlinga som vanligvis er i Amfi på Gjennestad Gartnerskole for å “sparke igang” høsten og vinterens bondelagsaktiviteter.

Temaer blir blant annet:

  • Årets vekstsesong
  • Aktuell landbrukspolitikk
  • Tips og smittevernråd ved gjennomføring av lokale årsmøter.

Invitasjon med mer detaljer kommer.