Regionmøte om jordbruksforhandlingene i Midt-Telemark

Publisert: 17.12.2019

Lokallaga i Telemark Bondelag

Vi starter det nye året med å arrangere regionmøter om jordbruksforhandlingene. Møtene er starten på studieringene.

Vest-Telemark
Mandag 13. januar – Morgedal Hotell – Innledere: Hege Gonsholt og Trude Flatland

Midt-Telemark
Tirsdag 14. januar – Norsjø Hotell – Innledere: Aslak Snarteland og Mikkel Aanderaa

Grenland
Torsdag 16. januar – Telemarksvingen Veikro – Innledere: Erik Dahl og Anne Birgitte Riis-Johansen

Alle møtene starter kl 19.00 og avsluttes senest kl 22.00. Matservering fra kl 18.30.

Studieheftene sendes ut rett på nyåret. Studiearbeidet må være ferdig 13. februar.

Mer informasjon om jordbruksoppgjøret vil komme fortløpende på Bondelagets nettsider: https://www.bondelaget.no/jordbruksoppgjoret/