Regionmøte Midt-Telemark

Publisert: 12.01.2023

Bondelaget står nå foran det som er den viktigste politiske prosess i året for organisasjonen; forberedelsene til, og gjennomføringen av de årlige jordbruksforhandlingene. Vi står foran et krevende oppgjør og et viktig oppgjør. Årets oppgjør må bidra til kostnadsdekning, inntektsutvikling lik andre grupper, og en klar ytterligere reduksjon av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper. For å få til et godt oppgjør så er det viktig at hele organisasjonen kommer med sine innspill.

I Telemark arrangerer bondelaget tre regionmøter som er starten på studiearbeidet som lokallaga gjør i forkant av jordbruksforhandlingene. Disse møtene er åpent for alle.

Alle lokallag har fått tilsendt studieheftet «Grunnlag for innspill til jordbruksforhandlingene 2023» Heftet inneholder 14 tema med spørsmål som besvares via et elektronisk svarskjema. Videre er det muligheter for å skrive inn kommentarer og andre innspill. Fristen er satt til 14. februar.

Telemark Bondelag inviterer medlemmer og andre interesserte til debattmøte om jordbruksoppgjøret 2023.

Onsdag 18. januar – Bø Hotell
Innleder: Aslak Snarteland, fylkesleder i Telemark Bondelag

Alle møtene starter kl 19.00 og avsluttes senest kl 22.00. Matservering fra kl 18.30.

Velkommen!