Regionmøte for tillitsvalgte i Vestfold Bondelag

Publisert: 14.01.2021

Vestfold Bondelag inviterer de tillitsvalgte i lokallaga til regionmøte mandag 18. januar kl 18.00.

Dette er det vi tidligere kalte Matpolitisk møte, og vil i år bli gjennomført digitalt.
Fra Norges Bondelag deltar 2. nestleder Bodhild Fjelltveit.

Invitasjon er sendt de tillitsvalgte.