Regionmøte Bondelaget, Grenland og Vestmar

Publisert: 06.10.2021

Vestfold og Telemark Bondelag inviterer alle medlemmer i lokallaga i Vest-Telemark til regionmøte

Torsdag 20. januar kl 19.00 Teams

Program
19.00   Møtestart
19.05   Nytt fra VTB ved fylkesleder/nestleder
19.20   Jordbruksoppgjøret 2022 Innledning ved leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming
19.45   Spørsmål, debatt og åpen post Benytt muligheten til å komme med innspill og meninger
20.45  Kort pause
20.50  Litt om klimakalkulatoren
21.00  Informasjon fra fylkeskontoret ved org sjef Elin Røed
21.15  Avslutning

Møtet er for tillitsvalgte og medlemmer, link til pålogging er sendt på epost.

Lokallaga i denne regionen er:

  • Gjerpen og Solum Bondelag
  • Eidanger Bondelag
  • Siljan Bondelag
  • Bamble Bondelag
  • Sannidal og Skåtøy Bondelag
  • Drangedal og Tørdal Bondelag