Praktisk HMS kurs via Teams NLR Østafjells

Publisert: 26.10.2020

NLR- Østafjells arrangerer praktisk HMS kurs via Teams 16. November kl 18-21. 

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter

fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger

systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy.

Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk.

God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er

avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

 

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:

Veiledning – 3 timer i gruppe med lærer ( via Teams, 16. November)

E-læring – 6 timer egenstudie,  e-læring

Gårdsbesøk – 3 timer i gruppe med lærer (avtales under møtet 16. November)

Kursets tema:

  • Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
  • Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
  • Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar
  • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 

Link til påmelding :

https://events.provisoevent.no/nlr/events/praktisk-hms-kurs-via-teams-hoest-2020/register