Praktisk HMS kurs via Teams NLR Østafjells

Publisert: 28.01.2021

PRAKTISK HMS KURS

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

 

 

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:

Veiledning – 3 timer i gruppe med lærer

E-læring – 6 timer egenstudie, e-læring

Gårdsbesøk – 3 timer i gruppe med lærer

 

Kursets tema:

Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
Brann- og el.sikkerhet – Arbeidsgiveransvar
Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

 

Påmelding

HMS kurs Teams 2021 Mars (provisoevent.no)