Praktisk HMS kurs

Publisert: 06.08.2020

Kurssted : Midt telemark landbrukskontor

Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter
fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.
Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger
systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy.
Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk.
God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er
avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset er inndelt i 3 deler på til sammen 12 timer:
Veiledning – 3 timer i gruppe med lærer
E-læring – 6 timer egenstudie e-læring
Gårdsbesøk – 3 timer i gruppe med lærer
Kursets tema:
– Hva er HMS – Støy – Ulykkesrisiko – Psykisk helse
– Ergonomi – Andre næringer – Tiltak og rutiner – Opplæring og beredskap
– Brann- og el. sikkerhet – Arbeidsgiveransvar
– Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

FOR PÅ MELDING :
https://events.provisoevent.no/nlr/events/kurs-i-praktisk-hms-arbeid-midttelemark-hoesten-2020/register