Poteter, grønnsaker og vannmiljø

Publisert: 10.02.2023

Møte med potet- og grønnsaksprodusenter i Vestfoldkommunene

➢ Hvor mye jord og gjødsel ender opp i bekkene og Oslofjorden?
➢ Hvordan gjødsle for å sikre gode avlinger og unngå avrenning?
➢ Hvilke regler er blitt innført i Østfold, og hva kommer vi til å få her?

28. februar 2023 kl 09-13
Møterom Nord på Gjennestad

Velkommen til et informasjonsmøte med potet- og grønnsaksproduksjon i sentrum.
Vi vil få informasjon om kildene til næringsstoffer vassdrag og fjord, gjeldende regelverk, arbeidet med ny forskrift om miljøkrav, og gode anbefalinger fra Norsk landbruksrådgivning om tiltak for å få gode avlinger samtidig som man unngår tap av næringsstoffer.

Gratis, men påmelding her (pga kaffe og lunsjmat)

Arr: Kommunene i Vestfold og Statsforvalteren i samarbeid med NLR Viken og Vestfold Bondelag

Last ned detaljert program under