Plantevernkurs – Telemark

Publisert: 18.01.2022

Kurs for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Fornying av autorisasjonsbeviset
Tirsdag 8. mars – dagskurs 7 timer teori + eksamen. Start kl 08.00.

Praksisdag for de som skal ta kurset for første gang
Onsdag 9. mars – obligatorisk praksisdag 7 timer + eksamen. Start kl 08.00.

Før obligatorisk praksisdag må deltakerne ha satt seg inn i pensum og lest minimum grunnboka: “Handtering og bruk av plantevernmidler”.  


Kursavgift
: Fornyelse 2.000 kr. Førstegangskurs 2.200 kr.  (inkluderer varm lunsj og eksamensavgift. Utgifter til bok kommer i tillegg).

Påmeldingsfrist: 27. februar. Elektronisk påmelding.

Vi håper kurset kan gjennomføres fysisk på Nome vgs avd Søve. Det kan imidlertid bli nødvendig å holde kurset digitalt på Teams. Nærmere info om dette kommer etter hvert.

Pensum:
Grunnboka «Handtering og bruk av plantevernmidler»
Deltakerne er selv ansvarlig for å skaffe seg boka.
Boka kan kjøpes gjennom lokal bokhandel eller bestilles på nett, for eksempel:
www.haugenbok.no Søk på plantevern. 

Kursmateriell ut over grunnbok og arbeidsbok kan lastes ned her.

Ved spørsmål ta kontakt på e-post: turid.stalsberg@bondelaget.no eller telefon 916 26 113

 

Fornyelse av plantevernbeviset kan også gjøres via Mattilsynets nettbaserte kurs. Les mer om dette hos Mattilsynet.

Vær oppmerksom på at det ikke er nok å gjennomføre autorisasjonskurset , og bestå eksamen for å få kjøpt plantevernmidler som er beregnet for yrkesbruk. Du må også være berettiget autorisasjon i ditt yrke. Her ser du hvem som er berettiget autorisasjon.