Plantevernkurs – AVLYST

Publisert: 18.01.2023

Førstegangskurs

For deg som ikke har tatt kurset for å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler, tilbyr Bygdevis en obligatorisk praksisdag med etterfølgende eksamen.

Tid: Onsdag 8. mars – obligatorisk praksisdag 7 timer + eksamen. Start kl 08.00.

NB! Før obligatorisk praksisdag må deltakerne ha satt seg inn i pensum og lest minimum grunnboka: “Handtering og bruk av plantevernmidler”.

Sted: Nome vgs avd Søve. Søvevegen 8, Ulefoss

Kursavgift: 2.300 kr. (inkluderer varm lunsj og eksamensavgift. Utgifter til bok kommer i tillegg).

Påmeldingsfrist: 27. februar.
Elektronisk påmelding: www.deltager.no/event/plantevernkurs23

Deltakerne får tilsendt program per e-post ca en uke før kurset.

Pensum:
Grunnboka «Handtering og bruk av plantevernmidler». Deltakerne er selv ansvarlig for å skaffe seg boka.
Boka kan kjøpes gjennom lokal bokhandel eller bestilles på nett, for eksempel: www.haugenbok.no Søk på plantevern.

Kursmateriell ut over grunnbok og arbeidsbok: www.nibio.no/tema/plantehelse/integrert-plantevern

Ved spørsmål ta kontakt på e-post: turid.stalsberg@bondelaget.no eller telefon 916 26 113

 

Vær oppmerksom på at det ikke er nok å gjennomføre autorisasjonskurset, og bestå eksamen for å få kjøpt plantevernmidler som er beregnet for yrkesbruk. Du må også være berettiget autorisasjon i ditt yrke.