Plantevernkurs – Fornyelse

Publisert: 14.02.2024

Det er mange som trenger å fornye plantevernsertifikatet sitt i år.

Det kan gjøres på Mattilsynets hjemmesider her, fram til 15. mars, da nettsida blir ute av drift i noen måneder på grunn av oppgradering og bytte av plattform

Kurset går over 3 kvelder i Amfi på Gjennestad vgs i Stokke

2. april, 4. april og 8. april
Oppstart kl 18.30 alle kveldene.

Kursavgift kr 2.000,-

Kurset er generelt men med hovedvekt på korn.

Lærere er Ingvild Evju og Anne Hege Hunskaar Tajet

Påmelding her innen 18. mars

Det er plass til noen flere på kurset.  Kontakt oss på vestfold@bondelaget.no hvis du ønsker å delta.