Planlegger du åkerbønner neste sesong?

Publisert: 24.10.2022

Møtet starter med lunsj i matsalen.

Med et godt år bak oss og fremdeles høge gjødselpriser regner vi med at åkerbønner vil være en interessant vekst også neste år. I planlegginga er det nyttig å ta en gjennomgang av erfaringer fra dette året, dessuten kan det dukke opp en rekke andre spørsmål. NLR Viken har gjennomført flere forsøk i åkerbønner i år og kan referere litt til erfaringer også fra disse. Forsøkene som er gjennomført i 2022: Sortsforsøk, såmengde/sort/soppsprøyteforsøk og et reint soppbekjempingsforsøk. I tillegg har vi resultatene og erfaringene fra tidligere år.

Like viktig som NLR Vikens erfaringer er erfaringene fra dere som har dyrket åkerbønner, vi håper på en god erfaringsutveksling.

Det blir ikke mulig å delta på Teams.

Påmelding innen tirsdag 25.okt. kl 14.00 (kort frist nå!)

I utgangspunktet er dette et medlemsmøte, men det er gratis medlemskap ut året (en må melde seg inn om en ikke er medlem Bli medlem | NLR Viken), så håper vi at medlemskapet er så nyttig at nyinnmeldte ønsker å fortsette som medlemmer. Til orientering skal vi også ha et medlemsmøte i begynnelsen av desember med for korndyrkere.

 

Lenke for påmelding til møtet: https://forms.office.com/r/uMTbSWmqTR

Møteavgift, kr 250.