Oppstartsmøte TB – jordbruksforhandlingene

Publisert: 12.01.2024
Forberedelsene til jordbruksforhandlingene 2024 startet allerede i desember, da fikk lokallaga tilsendt studieheftet, som er grunnlaget for innspillene til jordbruksoppgjøret. Tirsdag 16. januar kl 19.00 inviterer vi medlemmer i Telemark Bondelag til oppstartsmøte. Meld deg på her. Lenke for å koble seg på møtet blir sendt til de som melder seg på.
De årlige jordbruksforhandlingene er alltid spennende. Landbruks- og matminister Geir Pollestad sier at han tar sikte på at en konkret opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper, skal være klar før årets jordbruksforhandlinger. Han sier og at det nye tallgrunnlaget skal være klart før forhandlingene starter i mai. Med disse uttalelsene fra statsråden blir årets forhandlinger definitivt ikke mindre spennende!
Innspill fra lokallag og fylkeslag er selve grunnlaget for de prioriteringer Norges Bondelag gjør i jordbruksforhandlingene. God oppslutning om studiearbeidet fra hele bondelagsorganisasjonen er derfor svært viktig. Gjennom studiearbeidet har du mulighet for å være med å sette retning for hva Norges Bondelag skal legge vekt på ved jordbruksforhandlingene i 2024.
Oppstartsmøtene i fylkene fungerer som avspark for studiearbeidet i lokallaga. Vanlig praksis i Telemark Bondelag har vært tre fysiske regionmøter. I år prøver vi en løsning hvor vi gjennomfører ett møte, digitalt på Teams. På den måten vil det være svært enkelt å delta. Selv om vi velger å gjennomføre på Teams, vil det selvsagt bli rikelig anledning til å stille både spørsmål og komme med kommentarer.
Med oss på møtet blir assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag, Simen Solbakken. Solbakken har svært solide kunnskaper på det landbrukspolitiske området og han har en god evne til å formidle kompliserte budskap på en måte som gjør det greit å forstå.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til årets oppstartsmøte i Telemark Bondelag!