Norsvin Vestfold Årsmøte

Publisert: 15.01.2020

Norsvin Vestfold avholder sitt årsmøte på Skjeestua den 11. februar.

Tema:

Mattilsynet, tilsynskampanjen fremover

Norsvin SA, aktuelle saker

Årsmøte

Servering.

Det sendes ut egen innkalling med program.