Viktig møte om avrenning – område Brunlanes

Publisert: 23.02.2022

Viktig møte om avrenning – område Brunlanes

Matjord og næringsstoffer er to av våre mest verdifulle ressurser for matproduksjon i Norge, og som vi har et ansvar for å ta vare på. Når jord og næringsstoffer renner ut i vassdragene er det et tap for bonden og ressursene blir plutselig et problem; vannkvaliteten reduseres og det skapes uønsket algevekst.

I de siste årene har vi økt vår kunnskap om hvor mye jord og næringsstoffer som går tapt i vassdragene ved bruk av avanserte modeller og vannprøvetaking. I tillegg vet vi mye mer om effekten av smarte tiltak som kan hjelpe oss å holde matjorda på jordet og bedre jordkvaliteten, og som i tillegg kan være økonomisk lønnsomme.

Landbrukskontorene i gamle Vestfold inviterer til informasjonsmøter i samarbeid med lokale bondelag. Det arrangeres et møte “per vassdrag”.

Dette møtet for område Brunlanes arrangeres på Brunvall Gård tirsdag 1. mars kl 18.30

Vi vil informere om:

  1. Hva sier vannprøvene fra bekkene i området? – Vannområdekoordinator Miguel A. Segarra Valls
  2. Hvordan holde jorda og næringsstoffene på jordet – NLR Viken, Siri Abrahamsen og Pernille Rød Larsen
  3. Hva kan jeg få tilskudd til? Konkrete eksempler – Landbrukskontoret
  4. Gjennomføring av tiltak i de siste årene og planer frem til 2027. Kommer det nye regler? – Vannområdekoordinator Miguel A. Segarra Valls

Det vil bli servert kaffe og noe godt å bite i. Vi ber dermed om at du melder deg på senest 2 dager før møtet ved å enten sende en SMS til 94241180 med navn og møtet du vil delta i, eller registrere deg gjennom denne lenken: https://forms.gle/24st741qcUUUjdzC9

Vel møtt!

Arrangør: Landbrukskontoret og vannområdekoordinator i samarbeid med lokale bondelag