Mjølkeprodusenter i Telemark: Ny avlsplan og Åpent fjøs

Publisert: 03.02.2020

Mjølkeprodusenter i Telemark ønskes velkommen til Åpent fjøs og fagmøte med tema:
NY AVLSPLAN FRA GENO

Avlsrådgiver Gro Knutsen vil gjennomgå oppbyggingen av dette verktøyet, og demonstrere bruken.

Vi møtes på Kurompa samdrift, hos Hegnastykket, Jønnebergvn. 60 Bø onsdag 26. februar kl. 11:00. Det blir også mulighet til å se det nye ungdyrfjøset.
Servering
Gi beskjed innen 24.2 til Anne-Grethe på tlf. 917 97 540 om du kommer!