Medlemsmøte om RMP og produksjonstilskudd

Publisert: 28.09.2021

HEDRUM BONDELAG INVITERER ALLE BONDELAGA I LARVIK KOMMUNE TIL MEDLEMSMØTE TORDAG 7. OKTOBER KL. 19.00 PÅ HEDRUM BARNESKOLE VED BOMMESTAD.

TEMA OMHANDLER REGIONALT MILJØTILSKUDD, RMP OG PRODUKSJONSTILSKUDD.

Medlemsmøte finner sted på Hedrum barneskole ved Bommestad 7. Oktober kl. 19.00. Vi inviterer også medlemmene i Bondelaga i Tjølling, Brunlanes, Lardal og Kjose til å komme.

Med bakgrunn i henvendelse fra et medlem har styret i Hedrum bondelag valgt å arrangere et medlemsmøte om det ovennevnte tema. Vi forespurte landbrukskontoret i Larvik om de kunne stille med foredrags holder og de sa ja, og det er Johanne Dolven som kommer.

Hun vil informere om ordninger det kan søkes på. Det tas utgangspunkt i veiledningshefte for regionalt miljøtilskudd 2021. Og det blir tatt en gjennomgang av hva som kan søkes på, tips til utfylling av søknaden og litt kort om saksbehandlingen til slutt. Det vil være åpent for å stille spørsmål underveis.

Når det gjelder produksjonstilskudd kommer regelverket til å være utgangspunktet der. Blant annet med tanke på endring i paragraf 4 om vegetasjonssoner (kravet til 2 meter sone som ikke skal jordbearbeides). Det vil også her være åpent for å stille spørsmål.

Vi ønsker alle samme velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede på 95 10 80 95 eller Jørn Gjone tlf. 99 78 61 83 i Hedrum bondelag

På vegne av Hedrum Bondelag

Torstein Lie

Leder i Hedrum Bondelag