Medlemsmøte om jordbruksavtalen

Publisert: 25.05.2022

Årets jordbruksavtale er godt og vel i havn. Det har imidlertid vært en krevende prosess, og den inngåtte avtalen har mange elementer i seg.

Vestfold og Telemark Bondelag inviterer til medlemsmøte på Teams tirsdag den 31. 05. kl. 20:00. På møtet stiller Bodhild Fjelltveit som er 2. nestleder i Norges Bondelag, og en av medlemmene i forhandlingsutvalget. Bodhild har første hånds kjennskap til forhandlingene, og vil orientere om både resultatet og prosessen ved årets jordbruksforhandlinger. Det blir selvsagt satt av tid til både spørsmål og kommentarer fra deltagerne i møtet.

Er du medlem men ikke fått e-post om møtet?  Kontakt oss på vestfold.telemark@bondelaget.no så sender vi deg link til møtet