Medlemsmøte i Hedrum Bondelag om klima, og utsiktene for kornproduksjonen framover

Publisert: 09.02.2022

HEDRUM BONDELAG INVITERER TIL MEDLEMSMØTE MANDAG 7. MARS KL. 19.00.  PÅ HEDRUM BARNE SKOLE VED BOMMESTAD.

Temaer blir:

  • LANDBRUKETS KLIMAPLAN OG KLIMAKALKULATOR
  • UTSIKTER VEDR. KORNPRODUKSJON 2022 OG FREMOVER I FORBINDELSE MED DE STORE ØKTE KOSTNADENE.

Medlemsmøte finner sted på Hedrum barneskole ved Bommestad 7. mars kl. 19.00.  ( Bygdetunet i Kvelde var opptatt). Vi serverer pizza, brus og kaffe.

Landbruket har inngått en klimaavtale med staten. Vi som bønder har sikkert en del forskjellige meninger om dette tema. Men en ting som er sikkert er at vi alle må forholde oss til dette på en eller annen måte. Styret har dermed valgt at vi må få mer informasjon om dette tema. Og vi har vært så heldig å få Ida Riis-Johannesen fra  Norges bondelag til å komme. Hun er jobber som klimarådgiver i Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag. Hun jobber med å gjennomføre landbrukets klimaplan. Det er to personer som har den jobben og de deler litt på ansvarsområdet. Hun skal si litt om historikken med klimaavtalen, innholdet og status for arbeidet med den. Med ekstra fokus på klimakalkulator. Det blir til diskusjon og spørsmål. Hun er fra Skien i Telemark og er odelsjente til et melkebruk der.

Etter pausen med pizza, brus og kaffe har vi fått lederen av kornutvalget i Vestfold Telemark bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren til å komme. Han driver relativt stort med kornproduksjon i Slagen utenfor Tønsberg. Han vil prate litt om kornproduksjon i 2022 og fremover med tanke på de store kostnads økningene vi har innen kornproduksjon.

Vi ønsker alle samme velkommen. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede på 95 10 80 95 eller Jørn Gjone tlf. 99 78 61 83

På vegne av Hedrum Bondelag

Torstein Lie

Leder