Maskindemo / markdag tørrgjødsel i øvre Telemark, NLR Østafjells

Publisert: 14.09.2023

Tid ; Onsdag 27. september
Sted;

Kl. 16-19; hos Signe og Olav Rui, Smørklepp, 3893 Vinjesvingen – på jordet der Heievegen starter fra E134

Tema: Vi har fokus på god og lønnsom bruk av fastgjødsel/talle.

Gjødsling og gjødslingsøkonomi

Hvordan finne egenvekt av det som skal spres

Hvordan ser enga ut etter spredning av ulike
mengder pr dekar

Demonstrasjon av praktisk spredning av fastgjødsel/talle oppå eng-innstillingsmuligheter

Kompostering av talle, fôrrester m.m.

Demonstrasjon av norsk kompostvender i arbeid
Hektner Maskin (Bunningvogn) og Røsholt Maskin (Samsonvogn) i samarbeid med kunder samt Bergrønningen Storfekompost (kompostvender) er med oss.
Enkel servering! – Vi håper å se deg!