NLR Viken inviterer til markvandring – pollinerende insekter

Publisert: 09.08.2020

Tirsdag 11. august kl 10.00 inviterer NLR Viken til en liten markvandring i rødkløverfrøenga hos Ole Henrik Aker i Slagen, Basbergveien 161 (vi er klar over at det er tid for tresking nå, vi skal ikke la samlingen trekke i langdrag). Tema pollinerende insekter, villbier (humler). Vi får med oss en humleekspert på markvandringen, Karin Westrum fra Sandefjord. Karin har tidligere deltatt i pollineringsprosjektet til NIBIO og Norsk Frøavlerlag. Hun har seinere også hatt egne prosjekter med registrering av slåttehumle.  

Markvandringen er en del av et prosjekt vi har med tiltak for pollinerende insekter hvor vi blant annet har sådd til et areal i Sandefjord med blomsterfrøblanding fra NIBIO Landvik.
I følge den engelske forskeren Dave Goulson var det mangel på blomstrende arealer og (rød)kløver som var viktigste årsaker til at slåttehumle ble borte i England, og at noen andre arter ble svært sjeldne (se bøkene hans «Mitt liv med humler» og «Humlejakt». I tillegg til humlene tar vi en titt innom et demofelt med nedsviingsmidler i rødkløver, se under. 

I Slagen har Karin Westrum funnet slåttehumle i år, årlig dyrking av rødkløver hos Aker og nabo Eilerås er antakelig en viktig årsak til at den sjeldne humla er funnet her. Det viser også at det ikke er likegyldig for de pollinerende vekstene hvilke vekster som finnes, og det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig at de har blomster.