Markvandring om hønsehirse, kjempespringfrø og andre fremmedarter

Publisert: 10.08.2023

NLR Viken arrangerer en liten markvandring i Sandefjord med tema tiltak mot hønsehirse, kjempespringfrø og andre fremmedarter.

Både inne på og, utenfor åker er det utfordringer med fremmedarter. Antall åkerarealer med hønsehirse øker, hvilke tiltak kan vi gjøre når den oppdages nå? Vi diskuterer forskjellige løsninger.

I kantarealer mot bekker og andre vassdrag kan kjempespringfrø føre til jorderosjon og ras fordi der den vokser blir det ingen vegetasjon som binder jorda om vinteren. Dette er en fremmedart som det gis støtte fra SMIL-midler for å bekjempe. Vi skal se på hvordan Jarle Hillestad og Roar Strøm hver på sin måte bekjemper kjempespringfrø langs Virikbekken.

Sted: Oppmøte ved krysset ved Skiringssalveien 80,

kartlenke: https://maps.app.goo.gl/Cp6pyQT8ec6DLhQu6?g_st=i

Markvandringen er støttet av Sandefjord kommune.

Velkommen.