Markvandring om fangvekster, hønsehirse, pollinatorsoner med mer

Publisert: 01.08.2023

NLR Viken inviterer til en kort markvandring hvor vi tar opp aktueller tema nå før skuronna er i gang for fullt. Fangvekster er det gode forhold for å så nå i stående kornåker, det bidrar positivt til jordstruktur, miljø og RMP-tilskudd. Hønsehirsen dukker stadig opp på nye steder og det kommer inn spørsmål om hvilke tiltak som er aktuelle å ta i bruk. Pollinatorsoner er det fremdeles aktuelt å anlegge med de nye mulighetene med soner inntil dyrka mark, men ikke på den fulldyrka jorda.

Andre saker kan også være aktuelt å ta opp.

Tema blir altså:

  • Hønsehirse
  • Fangvekster
  • Nye muligheter i RMP med pollinatorstriper
  • Andre dagsaktuelle tema

Vi har med en enkel servering med litt kaffe og litt til den.

Kartlenke til markvandringen: https://goo.gl/maps/DKhEbffZrDqHemndA

Velkommen