NB! Utsatt til 17.oktober – Markvandring og status etter tredjeslåtten

Publisert: 30.08.2023

Pga sen innhøsting i år er dette arrangementet flyttet til 17. oktober

Nedre Telemark produsentlag i TINE inviterer til markvandring hos Niri Hegnastykket, Jønnebergveien 60, 3803 Bø, og gjør opp status for
innhøstingen i 2023. Foringsrådgiver kommer og legger frem ideer til hvordan best mulig få
utnyttet det vi faktisk har fått i hus av mengder og kvalitet. Det serveres pizza under møtet.