Markvandring og status etter tredjeslåtten

Publisert: 12.09.2023

Nedre Telemark produsentlag i TINE inviterer til markvandring hos Niri Hegnastykket, Jønnebergveien 60, 3803 Bø, og gjør opp status for innhøstingen i 2023.

Foringsrådgiver kommer og legger frem ideer til hvordan best mulig få
utnyttet det vi faktisk har fått i hus av mengder og kvalitet.

Det serveres pizza under møtet.