Markvandring i “blomstereng”

Publisert: 05.08.2021

NLR Viken inviterer til markvanding i blomstereng tirsdag 10. august kl 12.00, Vesterøyveien 105, Sandefjord

Med dagens maskinpark er ikke alle arealer rasjonelle å drive. Gjør vi arealene om til blomstereng, kan pollinerende insekter dra nytte av dem! En blomstereng er også et positivt landskapselement, til glede for forbipasserende.
Med støtte fra Miljødirektoratet prøver vi å gjøre om et lite åkerareal til blomstereng. Blomsterfrøblanding fra NIBIO er benyttet på arealet.
Dette blir en interessant markvandring for alle som er interessert i pollinerende insekter og biologisk mangfold, eller har arealer som egner seg bedre som blomstereng. Velkommen!

Program:

  • Fra NIBIO får vi med oss Ellen Svalheim og Trygve Aamlid. Ellen forteller om slåtteenger og etablering av blomsterenger. Trygve informerer om innsamlingen og oppformering av frø som er gjort på Landvik, og den videre oppformeringen som skjer nå ute hos bønder, blant annet i Vestfold og Telemark.
  • Terje Rasmussen fra Sandefjord kommune informerer om tilskuddsordninger, RMP og SMIL-tiltak for pollinerende insekter. Arnulf Rød som driver arealet vil også være til stede.

Les mer hos NLR Viken

Blomstereng