Markvandring høstkorn , Våle

Publisert: 23.09.2021

Velkommen til markvandring i Våle med hovedfokus på høstkorn.

Vi ser på:

  • Forsøk med høsthvetesorter
  • Ulik jordarbeiding
  • Ugrasbekjemping