Markvandring høstkorn, Stokke

Publisert: 23.09.2021

Velkommen til markvandring i Stokke med hovedfokus på høstkorn.

Tema:

  • Vi ser på forsøk med ulik gjødsling og to såtider (tidlig og seint)
  • Ulik jordarbeiding
  • ugrasbekjemping