Markvandring – høstkorn-RMP-fremmedarter

Publisert: 26.09.2023

Vi møtes på gården til Karoline Borgen, Andebuveien 672, gården inntil Borgen Mølle.

Tema
– Høstkorn – ugras og sopp
– RMP – erosjonsrisikokart, kantsoner
– Bekjempelse av fremmedarter

Vi parkerer bak uthuset.

Velkommen!