Markvandring – høsting av rødkløver

Publisert: 18.08.2021

Markvandring – høsting av rødkløver
NLR Viken inviterer til markvandring mandag 23. august kl. 10.00.

Vi samles i rødkløveren hos Ragnar Lensberg, Taranrødveien 15, Sem. Kartlenke til kløverfeltet: https://kart.gulesider.no/m/BikPx

I Frønytt som sendes ut til alle frøavlere har vi skrevet litt om nedsviing, skårlegging og direktehøsting
av rødkløver, men vi har ikke mye erfaring hverken med skårlegging eller bruk av Beloukha til
nedsviing. Da er det nyttig med en samling hvor vi kan diskutere hvordan vi best får høstet
rødkløverfrø i år. Vi ser at det er mye frø i hodene, og det er tidlig modning. Nå må vi lykkes å få frøet
trygt på tørka,- det er store verdier i rødkløverfrøenga!