Markvandring før 1. slått

Publisert: 28.04.2022

 

Markvandring før førsteslått Revetal 24 mai, 19:00 – 21:00

 

Velkommen til markvandring før førstslått i Re. Vi møtes hos Knut Søyland som driver med sau, eng, korn og frø. Vi deler erfaringer, ser på utvikling i enga, tar en prat rundt slåttetidspunkt mtp hva skal fôret brukes til? Diskuterer arter, sorter, gjødseltype- og mengde med mer. Hos Knut har vi også et forsøksfelt med luserne, i reinbestand og i blanding med gras. Vi ser på feltet, og Nandor snakker litt om luserne. Enkel servering med kaffe og kringle.