Markdag NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag

Publisert: 14.06.2022

Tradisjon tro arrangerer NLR Viken og Vestfold Frøavlerlag felles markdag 20. juni kl 18.00.

Vi tar en runde å ser på åkre og forsøksfelt, før vi avslutter med servering av jordbær og is.

Vi har med oss Mattilsynet denne kvelden, som informerer om frierklæring i fht floghavre og avstandskrav til vann for bruk av plantevernmidler. Vi presenterer sortsutvalg av høstkorn for 2022/2023.

Markvandringen er gratis, velkommen til alle!

Ta med egen stol!

Mer informasjon og påmelding