Markdag med NLR Viken og Frøavlerlaget

Publisert: 15.06.2023

Markdag med NLR Viken og Frøavlerlaget – tirsdag 20. juni kl 18-21.30

Vestfold Frøavlerlag og NLR Viken arrangerer i tradisjon tro den årlige markdagen tirsdag 20.juni med oppstart kl 18.00.

Vi starter kl 18 hos Truls Rustan (Bispeveien 1087, 3174 REVETAL) hvor vi ser på frøavl av honningurt og rødsvingel. I honningurt, som er frøavl for Felleskjøpet, er det lagt et forsøk med ugrassprøyting. Videre skal vi innom forsøk med fangvekster, åkerbønner, korn og frøenger i engrapp og engsvingel.

Vi samles til slutt på gården hos Sjur Lodin Linnestad, Heianveien 179, Ramnes. Her blir det litt informasjon fra frøavlerlaget og NLR Viken, og selvfølgelig jordbær, is og drikke. Ta med stol.

Om noen vil samkjøre er det mulig å plassere noen biler hos Sjur Linnestad.

Kartreferanse til markdagen:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mesBN3Y_n2MQda3GH9c8Bz9UawPlmeE&usp=sharing

Velkommen