Drøvtyggeres klimaavtrykk og metanhemmere -Lunsj webinar

Publisert: 30.10.2023

Vi har vært så heldige å få med oss Harald Volden til å informere oss om drøvtyggerenes klimaavtrykk og metanhemmere som nå skal tilføres kraftfòret. Det blir tid til både spørsmål og en diskusjon.

Logg deg inn på webinaret her!