Lunsj med fag: Gjødsling av korn i 2022

Publisert: 30.03.2022

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer en rekke lunsjmøter.

6. april er tema Gjødsling av korn i 2022